Change to english pages English
Symbol for Rødkløver

Rødkløver

Et meldesystem for bridgeelskere

av

Bent Vangli


Hei Bridgevenner

Etter flere år med stillstand har jeg begynt med å oppdatere beskrivelsen av Rødkløver. Den største delen av denne jobben er å oversette boken til engelsk, hvilket jeg er i god gang med. Jeg planlegger også å fullføre de manglende eksemplene for å få boken komplett. I tillegg lager jeg også ePub versjoner. Sistnevnte format kommer først på engelsk og følger framdriften i oversettelsen til engelsk.

Rødkløver er et avansert kløversystem for bridgespillere som ønsker større presisjon og tøffere utfordringer rundt bridgebordet. Systemet er basert på gamle "Morotsklövern", også kjent som "Gulrotkløver", av Sven-Olof Flodqvist, men inneholder vesentlige forbedringer. Det er et omfattende system som neppe egner seg for spillere som spiller bridge sporadisk eller bare med tilfeldige makkere. For slike vil nok et naturlig system som SAYC, BIN, Goren eller lignende være mer passende. Dette er versjon 0.99 av systemet. Boka nærmer seg fullførelse og det gjenstår bare nå en del på spørsmål og svarseksjonen samt oversettelse til engelsk. Det vil derfor være ganske hyppige oppdateringer framover. Allerede nå fremstår Rødkløver som et komplett avansert agressivt kløversystem som er lite sårbart for innblanding fra "ekle" motstandere :-).

Nøkkelparametere i Rødkløverer er sterk 1 kløveråpning, åpningene 1 ruter/hjerter/spar viser fire kort, en meget vid grandåpning på (12+)13 - 17(18-) honnørpoeng og spesialiteten utvidet multi 2 ruteråpning, pluss mange andre godbiter. For de virkelig avanserte spillerene tilbyr systemet også avanserte spørre- og kontrollmeldinger, både offensivt eller etter at motparten har blandet seg inn. Avanserte sperreåpninger er en annen meldeteknisk nyhet som virkelig gir brukerne fortrinn. Selv om man ikke ønsker å spille Rødkløver, er boken verdt et studium. Det vil helt sikkert være elementer som virker interessent å prøve ut i ditt vanlige system. Denne versjonen er på ca 150 sider med mange eksempler, grundige forklaringer og omfangsrike spørre- og svarseksjoner.

For å laste ned filen og få lagret den lokalt hos deg selv, skal du normalt høyreklikke på linken under. Venstreklikker du vil du åpne filen direkte, litt avhengig av hvilken nettleser du bruker.

Boken er skrevet for fri bruk, men det vil være veldig hyggelig om du henviser til meg og mitt originalmateriale dersom du tar utdrag av boken eller bruker den i andre sammenhenger.

Lykke til med bruken!

Lenker Beskrivelse av versjonen
Rødkløver versjon 0.99.48 (PDF) Norsk PDF versjon av Rødkløver. Denne versjonen er også lagt ut i ODF format for OpenOffice og LibreOffice.
Kommer senere Norsk ePub versjon av Rødkløver
Redclub version 0.99.48 (PDF) Engelsk PDF versjon av Rødkløver. I denne versjonen er alle deler av systemet oversatt til engelsk. Omtrent 1/3 av eksamen er oversatt, mens resten fremdeles er på norsk.
Redclub version 0.99.48 (ePub) Engelsk ePub versjon av Rødkløver. I denne versjonen er alle deler av systemet oversatt til engelsk. Omtrent 2/3 av eksamen mangler.

Framdriftsplan ( -- Revidert 14. juli 2014 -- )

Versjonsnummer Hva som planlegges for denne versjonen Status
Rødkløver versjon 0.99.45 Oversettelse til engelsk av kontrollmeldinger og standard spørremeldingene. For norsk versjon innebærer dette bare mindre korreksjoner i teksten. Denne versjonen har dermed fått oversatt alle standard deler av systemet til engelsk. Ferdigstilt 1. april 2013.
Rødkløver versjon 0.99.46 Oversettelse til engelsk av eksamen i Rødkløver, del 1 av 5. Oversettelse av frivillige tillegg til Rødkløver. For norsk versjon innebærer dette bare mindre korreksjoner i teksten. Denne versjonen er også en milepel i oversettelsesarbeidet. Denne har nå en komplett beskrivelse av Rødkløver på engelsk. Det mangler nå bare oversettelse av kapittelet om hvordan en kan lære Rødkløver, samt ca 85% av eksamen. Ferdigstilt 29. desember 2013.
Rødkløver versjon 0.99.47 Oversettelse til engelsk av veiledning til innlæring av Rødkløver. Denne versjonen markerer også at hele beskrivelsen av Rødkløver er oversatt til engelsk. Bare deler av eksamen mangler. For norsk versjon innebærer dette bare mindre korreksjoner i teksten. Ferdigstilt 23. februar 2014.
Rødkløver versjon 0.99.48 Oversettelse til engelsk av eksamen i Rødkløver, del 2 av 5. Noen mindre korrektur rettelser i norsk versjon. Dessuten er det kommet et ekstra spørsmål og svar i eksamensdelen. Ferdigstilt 14. juli 2014.
Rødkløver versjon 0.99.49 Oversettelse til engelsk av eksamen i Rødkløver, del 3 av 5. For norsk versjon innebærer dette også flere spørsmål og svar. Tidspunkt ikke fastlagt.
Rødkløver versjon 0.99.50 Oversettelse til engelsk av eksamen i Rødkløver, del 4 av 5. For norsk versjon innebærer dette også flere spørsmål og svar. Tidspunkt ikke fastlagt.
Rødkløver versjon 1.0.0 Oversettelse til engelsk av eksamen i Rødkløver, del 5 av 5. For norsk versjon innebærer dette også flere spørsmål og svar. Dette markerer også at boken er fullført. Tidspunkt ikke fastlagt.

Sist oppdatert 14. juli 2014